Reaktiv artrit

sep 24th, 2009 | Filed under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi

Agens

 

Tarmpatogener

  • Yersinia (vanligast i Sverige)
  • Campylobacter
  • Salmonella
  • Shigella

Chlamydia.

Beta-hemolyserande streptokocker grupp A (GAS).

 

Symptom

 

Drabbar oftast yngre. Debut 1-5 veckor efter bakteriell ÖLI, enterit eller urogenital infektion. Infektionen är ibland asymtomatisk, särskilt vid Yersinia-enterit.

Asymmetrisk oligoartrit i stora och mellanstora leder, särskilt i nedre extremiteterna.

Symtomdebuten är subakut, symtommaximum inom 2 veckor, stabila symtom i 2-4 veckor, utläkning efter 2-6 månader. 10-20% får kronisk artrit.  

 

Utredning

 

Anamnes (utlandsvistelse, infektionsanamnes, sexualanamnes).

Ledutbredning  (stora och mellanstora leder, oftast nedre extremiteten).

Associerade symtom från främst hud och slemhinnor är, liksom sjukdomsförloppet, ofta karakteristiskt:

  • Låg ryggvärk
  • ”korvtå”, ”korvfinger” (daktylit)
  • Balanit
  • Keratodermia blenorrhagica på fotsulorna
  • Exantem i munhålan

Specifika kemiska laboratorieanalyser saknas

Resultat av serologisk utredning påverkar ej handläggningen.

 

Behandling

 

Antibiotika har ingen plats i terapin av artriten, påverkar vare sig förlopp eller tid till utläkning.