Bakteriell överväxt i tarm

aug 30th, 2009 | Filed under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar

Patologisk ökat antal bakterier i tunntarmen.

Predisponerande faktorer:

 • Motorikstörning (viktigast).
 • Aklorhydri (brist på saltsyra, PPI beh.).
 • Antibiotikabehandling. 
 • Kort tarm.
 • Strålskada.
 • Tunntarmsstenos.
 • Immunbristtillstånd.
 • Hög ålder.

 

Symptom

 

Vissa stammar kan dekonjukera gallsyror och ger gallsyradiarré och steatorré.

Andre förjäser kolhydrater och ger gaser.

Bakterier konsumerar B-12 eller spjälkar B-12-IF, vilket kan ge brist.

Folsyra kan konsumeras eller tillverkas.

Proteinbrist, p.g.a. nedbrytning, malabsorbtion och läckage.

 

Utredning

 

 • Gastroskopi med odling av biopsi eller aspirat från proximala tunntarmen.
 • Hoffmann (14C-glykolsyra konjugerat med gallsyra dricks. Bakterier dekonjugerar detta och glukolsyran metaboliseras till 14CO2 som mäts i utandningsluften efter 3 och 6 h. Stegrade värden vid överväxt och gallsaltsmalabsorption).  

 

Behandling

 

 1. Kartläggning av bakomliggande orsak och behandling.
  • Kirurgi.
  • Prokinetiska medel.
 2. Antibiotika.
  • Metronidazol (Flagyl 400 mg x 2).
  • Alt. Tetracyklin (Doxyferm 100 mg x 1).