Urinodling

Indikation

 

  • Recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI
  • Febril UVI eller akut pyelonefrit
  • UVI hos män
  • UVI hos gravida kvinnor
  • UVI hos barn
  • Terapisvikt vid behandling av UVI.

Comments are closed.