Mycoplasma pneumoniae

Pneumoni

Klinik

 • Mycoplasma i omgivningen. Ofta yngre vuxna (5-40 år).  Inkubationstid 2-3 veckor. Epidemiskt och endemiskt. Reinfektioner förekommer.
 • Långdraget förlopp. Successivt tilltagande, feber efter ett tag, ibland inte alls. Torrhosta, paroxysmal. Huvudvärk. Måttlig allmänpåverkan.
 • Ofta normal lungauskultation
 • SR hög (60-100) CRP (60-100). LPK normala. Rtg pulm visar glest stråkigt men utbrett (interstitiella förändringar). Lobär pneumoni förekommer.           

 

Diagnostik

 • Serologi (IgM, IgG). IgM-antikroppar förekommer i 80% efter första sjukdomsveckan hos yngre patienter med sannolik förstagångsinfektion.
 • Odling (långsam, svår).
 • PCR (Nasofarynxsekret, svalgväggskrap eller Sputum).
 • Ev köldaggluttininter (görs ej längre).


Behandling

 • Specifik antibiotika sätts in på misstanke men bör bekräftas med PCR eller Serologi.
 • Erytromycin 500 mg x 2 alt Roxitromycin 150 mg x 2 eller
 • Doxyferm 100 mg 2 x 1 första dagen, därefter 100 mg x 1 ytterligare 6 dgr (ej till barn < 8 år!).
 • Behandlingstid 7 dagar.

 

Komplikationer

 • Meningocencefalit
 • Akut disseminerad encephalomyelitis (ADEM)
 • Hemolytisk anemi
 • Myokardit/Perikardit
 • Artralgi, artrit
 • Erytema multiforme
 • Lungdiffusionsskada

Comments are closed.