Herpesencefalit

Etiologi             

 

HSV-1. Några få % orsakas av HSV-2.

Reaktiverad infektion (2/3 av fallen).

 

Symptom       

 

Akut insjuknande med feber, allmänpåverkan, huvudvärk, nackstyvhet (ev), illamående, kräkningar = Influensaliknande bild ofta först.

Därtill neurologiska symptom i form av vakenhetssänkning, beteendeförändring, EP, kramper, fokalneurologi, dysfasi, pareser, trycksymptom (ev).

 

Utredning

 

Neurologstatus / Rutinstatus / Temp.

Kemlab: Hb, V, CRP, Elstat mm

Lumbalpunktion

  • Bild som vid serös meningit (celler mononukleära lätt förhöjda <100, protein förhöjt hos många)
  • Utesluter bakteriell meningit!
  • Likvor PCR (kan vara negativt de 3 första dagarna)
  • HSV-antikroppar i likvor (positiva först efter 2-3 v).                      

Virusisolering blod, feaces, nasofarynx: PCR /                        

EEG (Vanligtvis patologist med ”Slow-wave-aktivitet” + ”Sharp waves” över temporalloben).

CT-skalle (lågattenuerande områden med svullnad och ödem, oftast parietalt. Utesluter DD)

MR (encefalitförändringar tidigare än CT).

 

Diagnos

 

Bekräftas i efterhand av likvorbild, PCR och röntgen.

 

Behandling

 

Skall sättas in på misstanke!

Inj Geavir 5-10 mg/kg x 3 iv x 14-21 dgr.

 

Symptomatisk behandling (feber, huvudvärk, illamående).

Kontakt med infektionsklinik.

 

Ny CT om försämring

Respiratombehandling vb.

ICP-behandling (ev kortikosteroider vid högt ICP)

EP-behandling (vid EP)

Comments are closed.