Primär amyloidos

Symptom

 

Uppåtstigande, symmetrisk, långsamt progredierande PNP. Sensorik dominerar. Lancinerande smärtorAutonoma symptom uppträder tidigt.

 

Utredning

 

Anamnes, hereditet, status

Bukfetts- rektalbiopsi.

 

Diagnos

 

Bukfetts- rektalbiopsi.

 

Behandling

 

Levertransplantation?

Comments are closed.