Hemoptys

Etiologi

 

Inflammation

Bronkit. Bronkiektasier. Tuberkulos. Pneumoni ff.a. Klebsiella.. Lungabscess.

 

Cancer

Bronkialcancer. Bronkialadenom. Hemangiom.

 

Annat

Lungemboli. Cor pulmonale. Goodpastures syndrom. Pågående Waran- eller ASA-behandling

 

Utredning

 

Anamnes           

Hur länge? År, dygn?

TB-exposition? Rökning?

Tidigare sjukdomar? Vaskulit?

 

Status                 

AT

MoS, ÖNH

Pulm

Ytl lgl

 

Kemlab             

Rutinlab, SR

Anti-GBM – antikroppar (Goodpasture).

 

Radiologi

Rtg pulm

CT-thorax

 

Endoskopi        

Bronkoskopi bör göras vid ihållande hemoptys.

 

Behandling      

 

Behandling vid akut blödning

Sällan indicerad akut. Ofta ser det värre ut än vad det är. Lugna patienten. Sängläge.

Behandla ev. hosta som driver på blödningen med T Acetylcystin 200 mg, 1 x 3 eller lösning Cocillana-Etyfin, 5-10 ml 3-4 ggr dagl.

Överväg utsättande av ASA eller Waranbehandling.

Behandla annan bakomliggande sjukdom

Ringer-Acetatdropp / SAG

Cyklokapron

Vid akut debut tillsammans med andfåddhet bör lungemboli uteslutas.

 

Handläggning av återkommande hemoptys

Hemoptys, ffa hos rökare, är ett allvarligt symptom som alltid bör föranleda utredning.

Även utan rökanamnes föranleder symtpomet remiss till lungklinik för bronkoskopi och DT thorax.