Moraxella catarrhalis

Som HI; Barn och KOL:are. Liknande spt som HI.


Odling (sputum). Gramfärgning på direktmik.       


Antibiotika

  • Erytromycin 0,5 g x 2.
  • Inj Zinacef 0,75-1,5 g x 3 alt
  • Inj Claforan 1 g x 3 inneliggande

Behandlingstid: 10 dgr.

Comments are closed.