Legionella pneumophila

feb 15th, 2011 | Filed under Bakterier, Infektionsmedicin

Pneumoni

Klinik

 • Äldre patient med kronisk sjukdom (immunbrist, etyl, rökning, dialys). Exponerad för aerosol (luftkonditionering, dusch). Hotell utomlands. Nosokomial spridning förekommer. Hög feber. Huvudvärk, måttlig hosta. Magsmärtor, diarré. Konfusion. Hemoptys, muskelvärk. Eventuellt snabb försämring med andningsinsufficiens.
 • Allmänpåverkan. Relativ bradykardi.
 • Förhöjda ASAT, ALAT och Krea. Hyponatremi.

 

Diagnostik

 • U-antigen vanligen positiv efter 3:e sjukdagen. Påvisar endast serotyp 1 (60-90%). Sensitivitet och specificitet på 95%.  
 • Odling (Sputum och BAL).
 • PCR (sputum eller BAL).
 • Serologi parade prov med 3-6 veckors mellanrum krävs.                     


Antibiotika

 • Erytromycin 1 g x 3 iv alt 500 mg x 2 po
 • Moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 po
 • Levofloxacin (Tavanic) 750 mg x 1 eller 500 mg x 2 iv eller po alt
 • Azitromycin (Azitromax) 500 mg x 1 iv
 • Behandlingstid: 10-21 dagar (1, 2).
 • Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

 

Komplikationer

 • Andningsinsufficiens
 • Njursvikt
 • Rabdomyolys
 • DIC

 

Referenser

 

 1. Svenska infektionsläkarföreningen: Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni 2011. www.infektion.net.
 2. Västra götalands vårdprogram för Pneumoni 2010.