Tyreotoxisk kris

Sep 3rd, 2009 | Filed under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea

Livshotande tillstånd med mycket uttalade symtom tyreotoxikos. Utlöses ofta av högfebrila infektioner, gastroenteriter och andra dehydrerande sjukdomar samt operationer och Radiojodbehandling.

 

Symptom

 

Feber

Uttalad takykardi/Takyarytmier

Nervositet/Rastlöshet

Kräkningar och diarréer

Ev Psykos

 

Behandling

 

  1. IVA – inläggning.
  2. Tyreostatika (Propyltiouracil, Tiotil® 100 – 200 mg var 6:e timme)
  3. Betablockerare (Propranolol® 40-80 mg *4)
  4. Glukokortikoider (Hydrokortison 100 mg inj var 6:e timme)
  5. Ev sedering (Klorpromazin (Hibernal®) eller Bensodiazepiner)

 

Alternativ behandlingsstrategi

Jod/kaliumjodid po (Lugols lösning) under 7 – 10 dagar med operation under dennna tid.