Kronisk inflammatorisk demyeliniserande PNP

Symptom

 

Smygande debut, liknar GBS kliniskt.

 

Utredning

 

Som vid GBS.

 

Diagnos

 

Klinik, likvor, neurografi

 

Behandling

 

Plasmaferes

IVIg

Kortikosteroider

Azatioprin

Comments are closed.