Migrän

Symptom

 

Duration 4-72 tim, minst två av följande:

 • Ensidig lokalisation
 • Pulserande eller bultande karaktär
 • Måttlig-svår intensitet
 • Försämring vid rörelse

Illamående, kräkningar.

Ljud –ljuskänslighet.

Utlösande faktorer

Aura, prodromer.

Morgonen.

 

Utredning

 

Anamnes och sedvanligt status. Se också PM för huvudvärk.

 

Diagnos

 

Klassificering enligt international headache sociaty (IHS):

 1. Minst 5 attacker som uppfyller B-D
 2. Huvudvärksattacker som varar 4-72 timmar.
 3. Huvudvärken har minst 2 av följande karaktäristika
  • Unilateral lokalisation
  • Pulserande kvalitet
  • Moderat eller svår smärtintensitet
  • Förvärring av eller orsakar undvikande av rutinmässig fysisk aktivitet (gå, gå i trappor).   
 4. Under huvudvärksepisoden minst en av följande:
  • Illamående och / eller kräkningar
  • Fotofobi eller fonofobi
 5. Ej beroende av annan sjukdom. 

 

Behandling 

 

Anfallskupering

Undanröja utlösande faktorer

 1. ASA (Magnesyl brus 0.5-1g alt Treo)
 2. Paracetamol (0.5-1g)
 3. Alternativ 1) eller 2) tillsammans med S. Primperan 20 mg
 4. Alternativ 1) eller 2) tillsammans med T. Diazepam 10 mg
 5. NSAID
  • T. Naproxen 500-750 mg
  • T. Diklofenak 50-100 mg
 6. Triptaner.
 7. Ergotamin eller dihydroergotamin.

 

Om besvärligt migränanfall på medicinakuten kan man ta till Matttssons parenterala trippelbehandling som består av NSAID (Voltaren im), Antiemetikum (Primperan pr) och Bensodiazepin (Stesolid iv) (2). Sen går patienten hem glad och nöjd!

 

Profylax

Minst 3 anfall / mån = 1 anfall / vecka alt räliga anfall.

 1. Betablockad
  • Propranolol (Inderal 10-40 mg 1×2-3)
  • Metoprolol (Seloken ZOC 100-200 mg 1×1)
 2. Pizotifen (Sandomigrin 0,5 – 1 g 1×3)
 3. Dihydroergotamin (Orstanorm 2,5 – 5 mg 1×2)
 4. Tricykliska antidepressiva (Saroten, Tryptizol 25 mg 1×3))
 5. Naproxen (mensbunden migrän)
 6. Akupunktur

 

Migränyrsel

 

Migränekvivalent  i form av yrsel. Särskiljs från basilar-migrän pga dess duration som kan vara 5 sek till flera dagar (5-60 min för basilar-migrän).

 

Symptom          

Yrsel och huvudvärk.

 

Diagnos             

Neuhausers kriterier (1):

 

Definitiv diagnos

 1. Episodiska vestibulära symptom av moderat svårighetsgrad
  • Rotatorisk yrsel.
  • Rörelseyrsel.
  • Intolerans för huvudrörelser.
 2. Migrän enligt International Headache Society´s kriterier.
 3. En eller flera av följande, under minst två attacker
  • Migrän-huvudvärk
  • Huvudvärk.
  • Fotofobi.
  • Fonofobi.
  • Migrän-aura.
 4. Andra diagnoser uteslutna med adekvata medel.

 

Sannolik diagnos

 1. Punkt ett enligt ovan.
 2. En eller fler av följande
  • Migränhuvuvärk enl IHS.
  • Migrän-symptom under yrselepisoden.
  • Migrän-specifika triggers av yrsel (mat, avsaknad av sömn).
  • Effekt av migränmedicin.
 3. Andra diagnoser uteslutna med adekvata medel.

 

Utredning         

Se PM för Yrsel. CT och Kaloriskt test blir ofta aktuellt.

 

Behandling      

Riktig evidens på området finns ej.

Anti-migrän profylax testas ofta.

 

Referenser

 

 1. Seemungal BM: Neuro-otological emergencies. Curr Opin Neurol 2007;20:32-39
 2. Mattsson P, Akut neurologi, G. Norrman, Editor. 2007: Uppsala.

Comments are closed.