Funktionell dyspepsi

aug 30th, 2009 | Filed under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar

Funktionell dyspepsi (FD) = Dyspepsi (se symptom nedan) där gastroskopi, utan samtidig behandling med potent syrahämning, har uteslutit ulcussjukdom och övriga differentialdiagnoser är avskrivna.

Undvik ”gastrit” som klinisk benämning! ”Känslig/irritabel magsäck” föreslås.

 

Etilologi

 

Oklar bakgrund. Sannolikt flera faktorer där ökad sensibilitet för distention, motorikstörningar, saltsyra, psykosociala faktorer och H pylori diskuteras.

Behandlingsstudier har dock ej visat nytta med Hp-eradikering.

 

Symptom

 

Epigastralgier, sura uppstötningar. Rapning, hicka, tidig mättnad, illamående, uppblåsthetskänsla. Se även PM för dyspepsi.

 

Utredning

 

Se dyspepsi

 

Diagnos

 

Uteslutningsdiagnos.

                            

Indelning

 

Refluxliknande                 

Dominerande symptom i form av halsbränna. PPI ger ofta gott resultat.

 

Ulcusliknande

Epigastralgier som lindras av föda. PPI-behandling kan övervägas.

 

Dysmotilitetsliknande     

Dominerande symptom uppblåsthet och rapningar. Prepulsid kan användas men är dessvärre avregistrerad.

 

Handläggning 

 

Outredd dyspepsi

Provbehandling med i första hand H2-blockare i 2 veckor kan övervägas. Utvärdera effekten och utnyttja den differentialdiagnostiska informationen; snabb och god symtomlindring talar för ulcus- eller refluxsjukdom.

 

Funktionell dyspepsi

Informera om att tillståndet är ofarligt. Minska på rökning, alkohol, kaffekonsumtion och stress.

Ifrågasätt indikation och sätt om möjligt ut eventuell NSAID / ASA inklusive Trombyl lågdos. Vid stark indikation för fortsatt NSAID rekommenderas byte till COX-2-hämmare, t ex celecoxib (Celebra).

 Prova symptomatisk behandling med

  • Antacida (Novaluzid®). Tas efter måltid.
  • Antikolinergikum (Egazil® Duretter).
  • Metoklopramid (Primperan®).
  • Cisaprid (Prepulsid®) är numer avregistrerat.
  • Protonpumpshämmare omeprazol.

 

Uppföljning

 

Telefonkontakt 1-2 v för att utvärdera behandlingseffekten. Då diagnosen funktionell dyspepsi väl ställts, finns ingen orsak till medicinska kontroller.