Colon irritabele (IBS)

aug 30th, 2009 | Filed under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar

Colon irritabile är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Fler än var tionde person har besvär som kan hänföras till diagnosen colon irritabile. Sjukdomen har länge givits en psykosomatisk förklaring, men senare tids forskning talar mer för att det rör sig om inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem.

Colon irritabile debuterar vanligen mellan 10 och 40 års ålder.

 

Symptom

 

Symptomkriterier (Rom-II kriterierna)

Minst 3 månaders kontinuerliga eller återkommande besvär av:

 1. Buksmärtor eller obehag som lindras vid defekation
  • och/eller förenade med en ändrad avföringsfrekvens
  • och/eller med en förändrad avföringskonsistens och

 

Förenat med två eller fler av följandesymtom:

 1. Ändrad avföringsfrekvens (< 3/vecka eller > 3/dag).
 2. Ändrad avföringsform och konsistens (hård, pelletformad eller lös avföring).
 3. Tömningssvårigheter, imperativa trängningar eller känsla av ofullständig tarmtömning.
 4. Slem i avföringen.
 5. Uppkördhet eller uppblåsthet i buken.

 

Utredning

 

Det finns inga symptom, kliniska fynd eller laboratorieprover som kan användas för att med säkerhet fastställa diagnosen colon irritabile. Diagnosen ställs genom att patientens besvär uppfyller ett antal symptomkriterier och att andra orsaker till besvären har kunnat uteslutas. Den svåraste delen av diagnostiken är att utesluta organisk orsak till besvären. Patienter med huvudsakligen diarré bör alltid utredas noggrant enligt principer för diarréutredning.

 

Anamnes

En noggrann sjukhistoria med särskild inriktning på allvarliga symptom som viktnedgång och gastrointestinal blödning.

 

Status

Rutinstatus inklusive PR.

 

Kemlab

Enkla laboratorieprover med inriktning på blödning och inflammation (B-SR, B-Hb, B-LPK, S-Albumin och F-Hb) bör alltid tas.

 

Endoskopi

Rektoskopi är obligat.

Hos patienter över 40 år bör coloskopi eller colonröntgen utföras.

 

Behandling

 

 • Undvik besvärliga livsmedel
 • Patienter med förstoppning kan uppleva viss förbättring av bulkmedel (Inolaxol®, Vi-Siblin®, Lunelax®, Fiberform®).
 • Flatulens kan ibland lindras med dimetikon (Minifom®, Dimetikon®).
 • Hos patienter med diarré kan stoppande mediciner som loperamid (Dimor®, Loperamid®, Imodium®, Primodium®) vara av värde.

 

Uppföljning

 

När diagnosen väl har kunnat fastställas, finns sällan orsak till rutinmässiga medicinska kontroller av patienter med colon irritabile.