Chlamydia pneumoniae (TWAR)

Pneumoni

Klinik

  • Ovanligt hos barn. Pågående regional epidemi med 2-6 års intervall.  Måttlig eller ingen feber, flera veckors förlopp. Torrhosta som blir produktiv efter hand. Svalgsmärtor och heshet. Faryngit. Huvudvärk.
  • Opåverkad patient. Sparsamma auskultationsfynd.
  • Hög SR.

 

Diagnostik

  • Serologi (IgM, IgG). Skall tas med minst 4-8 veckors mellanrum eftersom antikroppsutvecklingen är långsam.  
  • Odling (Svår).
  • PCR (bakre svalgväggsskrap/NPH-sekret).

         

Behandling

  • Doxycyklin 200 mg x 1 eller
  • Erytromycin 500 mg x 2
  • Behandlingstid 7 dagar

Comments are closed.