Hjärtklappning

sep 25th, 2009 | Filed under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom

Hjärtklappning (palpitationer) är ett subjektivt obehag anknutet till medvetenhet om hjärtats aktivitet. 

ICD 10               

 

Hjärtklappning R00.2

Etiologi

 

Kardiogen hjärtklappning

SVES/VES. Stressig livssituation gör ofta att symptomen uppfattas obehagliga.

FF, WPW, SSS, annan arytmi. Dyspné, bröstsmärta, polyuri, yrsel, presynkope.

Sekundär till annan sjukdom

Hypertyreos. Tachycardi, värmeintolerans.

Hypoglykemi. Insulinbehandling.

Infektion. Febril.

Anemi. Blek, trött.

Hjärtsvikt. Tid hjärtsjukdom.

Mitralisinsuff. Blåsljud.

Elektrolytrubbning. Hypokalemi, hypomagnesemi.

Övrigt

Ångesttillstånd. Yngre pat, somatiseringsbesvär, hyperventilation mm.

Ansträngningsutlöst. Uppenbar anamnes.

Stimulantia. Alkohol, tobak, koffein, amfetamin, kokain mm.

Läkemedel. Digitalis, BT-medicin, astmamedicin mfl.

Utredning

 

Anamnes

Slår fort, hårt?

Debut, förlopp?

Dyspné, bröstsmärta, polyuri, yrsel, presynkope, bensvullnad?

Diarré, viktnedgång, ögonspt, feber, miktion, värmeintolerans?

Arbetssituation? Hemma?

Kaffe? Rökning? Snus? Alkohol?

Oro, social fobi, hyperventilation?

Kronisk smärta?

Tidigare sjukdomar? Hjärta? Tyroidea?

Hereditet?

Status                 

AT (Kompenserad?) / Temp

Cor (RR?) / Pulm / BT

Tyr

Buk

Psyk

 

Kemlab             

Hb, CRP/SR, Elstatus

TSH

 

Fyslab               

EKG (ofta tillräckligt)

Rtg pulm (bensvullnad)

Handläggning

 

Vid Dyspné, bröstsmärta, polyuri, yrsel, presynkope: remiss medicinakuten för inläggning i telemetri. Så även vid deltavåg på vilo-EKG.

Vid attack som inte fångats på EKG utan alarmerande symptom kan vanligen 24h-EKG eller eventrecorder göras polikliniskt för att fånga hjärtklappningen på EKG.

Arbets-EKG är intressan framför allt vid hjärtklappning som utlöses av fysisk ansträngning. UKG bör utföras vid misstanke om bakomliggande eller komplicerande strukturell hjärtsjukdom.

Vid misstänkt supraventrikulär arrytmi (ung tidigare frisk patient, akut påkommen hjärtklappning) är inte non-invasiv elektrofysiologisk undersökning obligat. Prognosen är i dessa fall god och symptomen avgör behovet av vidare utredning och behandling (1).

Referenser

 

  1. Malmborg H, Supraventrikulära takyarytmier, SK-kurs i taky- och bradyarytmier. Uppsala 2011.