ALS

Symptom

 

Klassisk ALS

Initialt proximal muskelatur, viss asymmetri förekommer. Pareser, fascikulationer, muskelatrofi. Babinski pos, spasticitet, senreflexstegring.

 

Progressiv bulbärpares

Kranialnervspareser, tungfascikulationer, talsvårigheter, dysartri, sväljningsbesvär. Pseudobulbärpares.

 

Progressiv spinal muskelatrofi

Distal muskelatur, övre motorneuronskada saknas.

 

Sensoriska symptom, minne, intellekt, sfingtrar, ögonmuskler påverkas ej.

                           

Utredning

 

Anamnes, status

EMG

 

Diagnos

 

Klinik, verifieras med EMG.

 

Behandling

 

Riluzol (förlänger överlevnaden med 3 mån).

Comments are closed.