Dronidarone

mar 30th, 2011 | Filed under Hjärta och kretslopp, Läkemedel

Multaq är ett nytt antiarrytmiskt preparat som sedan 2010 finns på svenska marknaden. Är endast aktuellt som arrytmi-profylax vid paroxysmalt FF med särskilda tilläggsindikationer. Preparatet har klass III-egenskaper men har inte Cordarones räliga biverkningar. Studier som ligger till grund för användandet:

  • ATHENA-studien (minskad död av kardiovaskulär orsak och hjukhusinläggningar).
  • EURIDIS (minskad risk för flimmerrecidiv 67% jfr placebo 78%)
  • ADONIS (minskar recidivrisk 61% jfr 75% placebo)
  • ANDROMEDA (Dubblerad mortalitet i dronedaronegruppen, ffa cardiovaskulär genes)
  • DIONYSOS (recidivrisk 63% jfr Amiodarone 42% men signifikant färre bieffekter)