Parkinsons sjukdom

sep 23rd, 2009 | Filed under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar

Symptom

 

Tremor, Hypokinesi, Rigiditet

Sänkt röstläge, Försämrad mimografi och artikulation, Nedsatta posturala reflexer

Senare: Demens, Affektiva störningar, Dysautonomi, Sömnsvårigheter, dysfagi.

 

Utredning

 

Anamnes, status, ev MR om osäkerhet råder hos ung patient.

 

Diagnos

 

Klinisk.                                            

Effekt av L-dopa bekräftar.

 

Behandling

 

Äldre

 1. L-dopa 50 mg 1×2 en vecka, därefter 1×3.
  • Återbesök, utvärdering efter några veckor.
  • Dosökning 100 mg/d/v (spt kontra biv).
  • Vanligen krävs 100-150 mg 1×3 (3-400 mg/d).
 2. Fördelning av dygnsdosen på fler tillfällen.
 3. Tillägg av DA-agonist
 4. Dosökning, byte till depåberedning, lösning.

 

Yngre

 1. DA-agonister.
 2. DA-agonist + L-dopa (med fördel depåprep).
 3. L-dopa + Selegelin.

 

Övrig behandling

 • Sjukgymnastik
 • Arbetsterapeut
 • Logoped
 • Dietist
 • Patientförening

                                                         

Övrig kausalbehandling

 • L-dopa
 • DA-agonister
 • Selegilin (Förlängd och jämnare effekt)
 • Entakapon (Vid motoriska fluktuationer)
 • Amantadin (Ev initial terapi vid lindriga spt)
 • Antikolinergika (Begränsad effekt)
 • Kirurgi (Mot terapiresistent tremor)