Multifokal motorisk neuropati

Symptom

 

Kliniken liknar ALS. Viktig att skilja. Långsamt progredierande asymmetrisk svaghet, börjar i armarna, fascikulationer, krampter. Sensoriska symptom saknas.

 

Utredning

 

Anamnes, status

Likvor, neurografi

 

Diagnos

 

Klinik, neurografi

 

Behandlig

 

IVIg.

Comments are closed.