Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA)

nov 12th, 2009 | Filed under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin

Vid diabetes med kort duration, bevarad C-peptid och GAD-antikroppar (LADA) och otillräcklig glukoskontroll vid kostbehandling bör insulinbehandling sättas in (prio 5).