Malabsorbtion

sep 2nd, 2009 | Filed under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar

Etiologi

 

Sjukdomar som kan ge malabsorption: Celiaki, laktosintolerans, gallsaltsmalabsorption, bakteriell överväxt, korta tarmens syndrom, Crohns, koliter, pankreasinsufficiens, perniciös anemi, strålskadad tarm, ventrikelkirurgi, pseudodbstruktion, infektioner.

 

Symptom

 

Lång anamnes

 • Diarré, knipsmärtor, flatulens.
 • Trötthet
 • Anemi
 • Viktnedgång

 

Utredning

 

Anamnes

Övrig anamnes: Familjehistoria, koppling till matintag, avföring(…), allergier/eksem, tid op, tid sjd.

 

Status

 • AT – Feber, Avmagring, Tecken till anemi, Ödem
 • Buk – Ömhet, Op-ärr
 • PR
 • Thyroidea
 • Lymfkörtlar
 • Hud
 • Neuro

 

Endoskopi

Rektoskopi obligat till att börja med. Kan bli aktuellt med såväl gastro- som coloskopi  i förlängningen.  

 

Kemlab

 • Hb, el, krea (Intorkning)
 • Vita, diff, CRP (infektion)
 • SR, TPK, alb, orosomukoid (kolit)
 • Ca, Mg, Zn, B12, folat, Fe, ferritin, amylas, MCV, MCHC, PK (Malabsorption)
 • Endomysieantikroppar (Celiaki)
 • F-Hb x 3, leverstatus (Tumör)
 • B-glukos, TSH (Funktionell störning)

 

Behandling

 

Efter etiologi.