Laktosintolerans

sep 2nd, 2009 | Filed under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar

Laktasbrist, oförmåga/nedsatt förmåga att bryta ner laktos/mjölksocker till glukos och galaktos.  

Ses hos 3-4% skandinaver.

 

Etiologi

 

Primär laktosintolerans vanligast (få länder förutom nordeuropa där vuxna klarar av mjölk).

Sekundär kan bero på t ex. celiaki, gastroenterit, strålning, alkohol mm. (har flack b-glukoskurva även vid glukosbelastning) 

 

Symptom

 

Vid mjölkintag

  • Uppblåsthetskänsla med gaser
  • Knipsmärtor
  • Diarré.

 

Diffdiagnoser

 

Celiaki, komjölkallergi, infektiösa och inflammatoriska tarmsjukdomar, IBS , dyspepsi.  

 

Utredning

 

Anamnestisk diagnos

Elimination/ provokation

Gentest

Laktosbelastning (flack b-glukoskurva och subjektiva besvär). Ev. prova laktosfattig kost och därefter provokation med 1/2 liter mjölk (förbättring resp. försämring men osäkrare än laktosbelastning).

DNA-prov finns!

Utandningstest för att påvisa ökad mängd vätgas som bildas i tarmen vid bakteriernas nedbrytning av laktoset förekommer, men knappast i primärvårdsvardagen.

Vid komjölksallergi görs pricktest eller RAST.

 

Behandling

 

Kostföreskrifter, laktosfattig/laktosfri kost.  

Ev laktas som finns i beredningar som Laktasin®, Laktaid®, Laktrase®. Receptfritt – kan förskrivas som livsmedels-anvisning till barn under 16 år, och tas vid måltid innehållande laktos.

 

Om inte förbättring tänk på differentialdiagnoserna.