Lumbalpunktion

ICD-10

 

Lumbalpunktion TAB00

 

Indikationer för lumbalpunktion

 

Neurologi (SAH, MS, Guillain-Barré, Vissa polyneuropatier, NPH (tapptest)).

Infektion (Bakteriell meningit, Serös meningoencefalit, Encefalit, Feberutredning av typ oklart fall).

Malignitet (Leukemi, Meningeal carcinomatos).

Annat (Spinal-blockad, Intrathecal behandling, cytostatica etc, Rtg-undersökningar).

 

Kontraindikationer

 

Misstanke om

 • Fokal expansivitet med förhöjt ICP (Hyperventilation, fokalneurologi, kramper, papillödem, pronation av händer, mental påverkan, medvetanderubbning (RLS > 3)).
 • Koagulationsrubbning (Waran / AP), se nedan
 • Lumbal abcess / Lokala hudinfektorer

 

1)      Medvetslöshet (RLS > 3).

2)      Snabbt sjunkande medvetandegrad (RLS 2-3) eller kraftig psykomotorisk oro.

3)      Fokala eller generella epileptiska kramper senaste 1-2 timmarna.

4)      Hemipares (oavsett vakenhetsgrad).

5)      Andra centralnervösa fokalsymptom och lång (> 3 dgn) eller atypisk anamnes.

6)      Ökad blödningsbenägenhet (INR > 1,5 / TPK < 30)

 

Äldre medvetslösa patienter (> c:a 60 år) kan initialt lumberas om insjuknandet är akut med feber och inte något av följande föreligger.

 1. Ögonmuskelpares
 2. Ljusstela pupiller
 3. Staspapill / Papillödem.
 4. Patologiskt böj / sträckmönster.
 5. Generella kramper
 6. Stigande BT kombinerat med bradykardi.

 

Antikoagulantia och lumbalpunktion

 

Följande riktlinjer gäller för ryggbedövning men samma kan appliceras på lubalpunktion. Hämtade frå Svenska riktlinjerna för ryggbedövning och antikoagulantiabehandling (1).

 

Hepariner

Behandlingsdoser av UFH och LMWH kontraindicerar i stort ryggbedövning. Ryggbedövning

kan övervägas 2-4 timmar efter avslutat iv. UHF om APTT är normal. Minst 24 timmar bör gå mellan terapidos av LMWH och ryggstick.

 

Efter gängse profylaxdoser (≤5 000 E eller 40 mg) av subkutant LMWH rekommenderas

följande tidsintervall:

–          Från LMWH till ryggstick: 10 timmar.

–          Från ryggstick till nästa dos LMWH: 2 timmar.

 

Trombolytika

Behandlingsdoser av trombolytika kontraindicerar ryggbedövning inom 24 timmar. Invänta normalt APTT och fibrinogen.

 

ASA/NSAID

Vid akut kirurgi på patient som behandlas med ASA/NSAID kan ryggbedövning användas

om specifik indikation föreligger.

 

Waran

K-vitamin eller FFP kan ges om stark indikation.

 

Prov (normalvärde) Komofortvinst Morbiditetsvinst Mortalitetsvinst
TPK (150-350) 100-150 50-100 30-50
PK (0,9-1,2) <1,4 <1,6 <1,8

 

Tillvägagångssätt

 

 1. Plocka fram grejerna och bestäm vilka analyser som skall skickan, fyll i remisser.
 2. Informera
  • Risk för postspinal huvudvärk (c:a 10% drabbas) och komplikationer.
  • Säg till om parestesier, avbrytning.
  • Viktig undersökning. Viktigt att göra som jag säger.
 3. Ögonspegling
 4. Sittande eller liggande patient
 5. Palpera och markera spinalnivå L3-L4 (i höjd med höftkammarna). Alternativ är L4-L5 eller L5-S1. Vid behov kan nivån L2-L3 användas men ALDRIG högre (ryggmärgen slutar L1).
 6. Munskydd. Sprittvätta i cirkulerande rörelser, inifrån och ut eller ännu hellre raka rörelser uppifrån och ner.
 7. (Bedöva eventuellt men oftast onödigt lokalanestesi utan adrenalin injiceras i huden och även på djupet).
 8. Handskar på. Från och med nu sterilt handläggande. Duka upp dina saker. Drapera patienter med två gröna dukar eller sätt på hålduk.
 9. Kolla nål (så den funkar). Använd svart LP-nål. 75 mm räcker oftast men ibland krävs 88 mm.
 10. Stick något sagittalt (såsom spinalutskotten är lutade). Lig flavum känns som ett svagt motstånd.
 11. Dra ut mandrängen. Backflöde av likvor bekräftar att du ligger rätt (kan rinna till långsamt, vänta en liten stund).
 12. Provtagning
  • Ev tryckmätning. Normalt likvortryck < 20 cm H20. Kan vara högre hos frisk stressad person.
  • Fyll konen i flera rör. Säkra 3 rör + 1 som sparas. C:a 1 ml behövs i varje rör.
  • Ev urinsticka för snabbanalys av protein.
 13. Dra ut nålen. Sätt på plåster.
 14. Planläge 1 timme (2) efter punktion, ingen kudde, bjud på kaffe eller Coca Cola (postspinal huvudvärk).

 

 

lumbalpunktion

Komplikationer

 

 1. Postspinal huvudvärk.
 2. Meningit.
 3. Epiduralhematom.
  • Dålig känsel i benen.
  • MR/CT ger diagnosen.
  • Operation inom 12 tim för att rädda ryggmärgen.

 

Provtagning

 

För information kring provtagning och tolkning av resultatet se PM för likvoranalys.

 

Referenser

 

 1. Antikoagulantiabehandling och ryggbedövning – Svenska riktlinjer
 2. Internetmedicin: Internetmedicin.se. 2007.

Comments are closed.