Suicidriskbedömning

ICD-10  Avsiktlig självdestruktiv handling (X60-X84)

I Sverige suiciderar omkring 1500 personer per år, (M:K 2:1). Suicidförsök är den starkaste kända riskfaktorn för suicid. Cirka 2 % av dem som har gjort suicidförsök suiciderar inom ett år. www.ki.se/suicid

Riskfaktorer

Manligt kön

Äldre > yngre

Ensamboende

Arbetslös

Depression, alkoholism, stressreaktion, psykossjukdom, vissa personlighetsstörningar

Tidigare suicidförsök (parasuicid)

Kronisk somatisk sjukdom

Utredning       Vid (misstänkt) psykisk sjukdom, skall man alltid göra en suicidriskbedömning (upprepa!)

 1. Suicidtrappan
  1. Känner du dig deprimmerad?      Nedstämd
  2. Känns det hopplöst?     Dödstankar
  3. Vill du dö?                 Dödsönskan
  4. Har du tänkt ta livet av dig?       Suicidtankar
  5. Hur? När? Var?                        Suicidplan
  6. Har du försökt någon gång?       Suicidförsök
 2. Förekomst av statistiska riskfaktorer
 3. Samsjuklighet mellan psykisk sjukdom, personlighetsstörning och/eller somatisk sjukdom
 4. Kognitiv dysfunktion, risk för impulsgenombrott

Det s k ”presuicidala syndromet” måste beaktas, eftersom patienten efter att ha bestämt sig för att ta sitt liv, kan förefalla må bättre än på mycket länge.

Låg risk

Svårbedömd – tveksam risk Hög risk
Förnekar suicidtankar

(även om dödsönskan bejakas)

Frånvaro av riskfaktorer

Manipulativ misstanke

Suicidalitet + berusning

Dålig patient-läkarrelation

Osäkra besked om suicidal process

Psykotisk

Bejakar suicidavsikt

Självmordsmeddelanden

Aktiv suicidmetod

Flera statistiska riskfaktorer

Behandling

Låg risk

 1. Grundsjukdomen/sjukdomarna skall alltid behandlas adekvat.
  1. Kombinera läkemedel och strukturerade samtal
 2. Lämna ut ett telefonnummer och utlova omedelbart samtal vid suicidtankar
 3. Litium (Lithionit®), som, förefaller vara ett antisuicidalt läkemedel per se.

Anhöriga bör finnas med i behandlingsprocessen.

Svårbedömd eller högrisk

Inläggning

 1. Extravak (särskild personal avdelas, får eventuellt gå på toaletten själv)
 2. Skärpt observation (kontrollerar regelbundet dygnet runt, får ej lämna avd)
 3. Observation (kontrollerar regelbundet dygnet runt, får lämna avd i sällskap)

Sekund. prev. Läkaren bör alltid:

 1. Kartlägga suicidala processen genom samtal med patient och anhöriga
 2. Väga in statistiska risker
 3. Bedöma problem kontra resurser och relationer
 4. Bestämma riskgrupp
 5. Specificera åtgärder

Avsikten med suicidförsöket kan bedömas med hjälp av en skala, the Suicidal Intent Scale (SIS), där 18 poäng eller högre avspeglar hög suicidavsikt.

Comments are closed.