Cannabispsykos

Symptom

  • Vanföreställningar
  • Hallucinationer
  • Aggressivitet
  • Upprymdhet

Behandling

Sedvanlig psykosbehandling

Comments are closed.