Bensodiazepinabstinens

okt 13th, 2009 | Filed under Beroende, Psykiatri

Abstinensen uppträder olika snabbt beroende på det använda medlets plasmanivåer och eliminationskinetik. Symptom ses därför efter 12-48 h och varar i 1 – 2 veckor.

Symptom

 • Svettningar
 • Tachykardi
 • Tremor
 • Sömnsvårigheter
 • Illamående/Kräkningar
 • Hallucinationer
 • Psykomotorisk agitation
 • Ångest (överstigande habituell nivå)
 • EP (grand mal-typ)

Behandling

Deliriösa patienter läggs in, övriga ges planerad avgiftning

Efter användning av terapeutiska doser:

 • Ersätt med ekvivalent dos av diazepam
 • Trappa ut med 20 – 25% per vecka (ca 4 v)

Efter användningav höga doser:

 • Ersätt med 50% av ekvivalent dos av diazepam
 • Trappa ned 10-20% två ggr i veckan
 • Tegretol® som krampskydd i 3 veckor