Analgetika-abstinens (opioider)

Symptom

Mycket mildare än vid heroinabstinens

Behandling

  • Nertrappning med kontroll via urinprover
  • Subutex®
  • Psykosocialt stöd

Inläggning av: Ung patient, Kraftig abstinens, Patient med somatiska komplikationer

Comments are closed.