Akut buk

okt 13th, 2009 | Filed under GI-symptom, Kirurgiska symptom, Symptom

Akut buk innebär ett tillstånd med akut insättande och/eller kraftig buksmärta.

Orsaker


De 7 bjässarna (x7)

 1. Perforerat ulcus
 2. Gallvägar (11%)
  • Gallstensanfall
  • Koledokussten
  • Kolecystit
  • Kolangit
  • Leverabcess; Gallblåsedyskinesi; Sfingter-Oddi-dysfunktion
 3. Pancreas (4%). Akut pankreatit.
 4. Ileus (2%)
 5. Akut interstitiell ischemi
 6. Appendicit (12%)
 7. Divertikulit (6%)

Ospecificerat (39%)

Farligt (buksmärta + chock) (x3)

 1. Perforation (generell / lokal peritonit)
  • Perforerat ulcus
  • Perforerad divertikel
  • Perforerad appendicit
 2. Aortasjukdom
  • Aortaaneurysm
  • Aortadissektion
 3. Akut intestinal ischemi

Urologisk förklaring (x6)

 1. Infektion
  • Akut cystit
  • Pyelonefrit
  • Abcess
 2. Njursten
 3. Urinretention
 4. Testistorsion
 5. Epididymit
 6. Prostatit

Gynekologisk förklaring (x6)

 1. Cysta
 2. Salpingit / Endometrit
 3. Extrauterin graviditet
 4. Adnexatorsion
 5. Endometrios
 6. Myom


Internmedicinsk buksmärta (x19)

 1. Gastroenterologi (x3)
  • Mb Crohn
  • Ulcerös colit
  • Hepatit
 2. Lungmedicin (x3)
  • Pneumoni / pleurit
  • Lungemboli
  • Influensa
 3. Kardiologi (x3)
  • Hjärtinfarkt
  • Hjärtsvikt + stas
  • Perikardit
 4. Endokrinologi, njurmedicin (x5)
  • Diabetes ketoacidos
  • Mb Addison
  • Akut intermittent porfyri
  • Hypercalcemi
  • Uremi
 5. Reumatologi (x3)
  • SLE
  • PAN
  • Henoch-schönlein
 6. Övriga
  • Bältros
  • Intox

Utredning

Anamnes

 1. Smärtanamnes (När, var och hur startade smärtan och har den ändrat sig?)
  • Mycket långsamt (veckor-), tyder på kronisk infl. el. Malignitet
  • Långsamt (dygn), tyder på inflammatoriska tillstånd, venös trombos
  • Snabbt (min – timmar), tyder på stensnärtor, tarmhinder, arteriell ischemi, pankreatit
  • Blixtsnabbt (minuter), tyder på perforation, dissektion, ruptur
  • Förlopp? Ökat eller minskat senaste 2 tim?
  • Maximal smärta. Peka var! Visceral smärta – diffus, peritoneal retning – distinkt.
   • Central – Tunntarm, Navelbråck, pancreatit, aortasjd.
   • Epigastriet – Ventrikel, Duodenum,
   • Suprapubiska – Urinblåsa, Kvinnliga genitalia
   • Fossa iliaca, dx – Appenidicit, Salpingit, Bråck
   • Fossa iliaca, sin – Sigmoidit, Salpingit, Coprostas, Bråck
   • Arcus, dx – Gallvägar
   • Flankerna – Njursten, Pyelonefrit
   • Smärtvandring?
  • Utstrålning?
   • Mot ryggen – Gallan, Pankreatit
   • Mot ljumskarna – Njursten
   • Mot skuldrorna – Diafragmaretning
  • Kontinuerlig / Intervaller (duration)?
   • Koliksmärtor (krampaktig) (vrider och vänder sig), tyder på obstruktion
   • Kontinuerliga, tyder på stensmärtor
   • Intermittenta , tyder på tarmobstruktion (tätare ju mer proximalt hindret är beläget)
   • Molvärk, inflammatorisk, (vill ligga stilla), perforation, pankreatit, ischemi
  • Intensitet (VAS) / Hindrar smärtan sömn eller andra aktiviteter?
   • Rörelse / Hosta / Djupandning
   • Ligga stilla
   • Mat / Antacida
   • Andra mediciner
   • Smärta i speciella situationer.
   • Vattenkastning
  • Debut och duration
   • Hur länge sedan?
   • Snabb / Smygande?
  • Karaktär
 2. Faktorer som förvärrar / lindrar
  • Feber?
  • Kräkningar / Illamående / Matleda. Relationen mellan smärta och kräkning? Kräkningens frekvens? Kräkningens karaktär?
  • Epidemiologi. Konstig kebab? Omgivningen? Utlandsresor?
  • Avföring. Ändrat sig på sista tiden? Färg / Blod / Slem? Diarré / Frekvens? Senast avföring / Gasavgång? Obstipation?
  • Miktion Frekvens? Sveda? Smärta? Ofullständig blåstömning? Urinretention? Färg? Blod?
  • Gyn. Flytningar? SM? Regelbundna menstruationer? Smärta? P-piller? Pojkvän? Graviditet?
  • Viktnedgång?
  • Trauma?
  • Senast mat & dryck?
  • Tidigare sjukdomar. Nuvarande sjukdomar. Tidigare smärta av likartat slag? Tidigare opererad?
  • Medicin. Överkänslighet.
  • Hereditet.
  • Socialt. Boende. Yrke. Anhöriga. Rökning. Alkohol.


  Status

  1. AT. Ansiktsuttryck. Påverkad. Ligger stilla. Rör sig. Flekterat ben. Dyspné . Varm/Kall / Torr/Fuktig. Kompensation / Turgor. Färg / Ikterus / Lukt. Temp (följ)
  2. Cor
  3. Pulm. AF. Sat.
  4. BT
  5. Buk
  6. PR

  Kemlab

  1. Hb, V, CRP, Elstatus, Kreatinin, Leverstatus, Amylas
  2. Koagstatus, B-glu, Ca, Alb
  3. U-sticka (bakteriuri, hematuri, glukosuri)
  4. P-HCG (X?)

  Endoskopi Proctoskopi. Rectoskopi.

  Fyslab EKG bör utföras liberalt dels preoperativt, dels för att inte missa inferior hjärtinfarkt.

  Röntgen

  1. Akut ultraljud
   • Cholecystit: Ödem? Utspänd gallblåsa? Väggförtjockning? Konkrement? Ömhet?
   • Cholodochussten: Vidgade gallvägar? Konkrement?
   • Rupturerat bukaortaaneuryssm?
   • Hydronefros?
  2. CT
   • Samma frågeställningar som vid ultraljud + BÖS
   • Dessutom kärl
  3. Akut buköversikt (BÖS). CT-BÖS kan användas istället men skall inte ersätta CT-buk.
   • Fri gas? Gas-vätskenivåer? Distenderade tarmar? Sammanfallentarm? (obstruktion, perforation)
   • Vid misstanke om obstruktion kompletteras med passageröntgen eller akut kolonrtg
  4. Lungröntgen. Hittar basala pneumonier som orsak.
  5. Akut urografi
   • Konkrement? Uppladdning? Utsöndring? Avflödeshinder? Kontrastdefekt?

  Handläggning

  Om oklar akut buk bör patienten läggas in. Var liberal.

  Lita inte alltid på röntgen, missar ibland fri gas. Om pat har ett tydligt peritonitstatus bör man starkt överväga laparatomi trots negativt röntgenfynd.

  1. Konsult? Ring bakjour?
  2. Har pat någon sjukdom eller medicin som ändrar lab eller status?
   1. Diabetes Mellitus
   2. Kortison
   3. Äldre, fet, tunn bukmuskelatur
  3. Hemgång? Inläggning? OP?
  4. Ordinationer.
   1. Fasta. Vätska.
   2. Sond. KAD.
   3. Antibiotika (inför op).
   4. Smärtstillande (Fram till beslutad operation. Intermittent, frekventa US om obs).
   5. Losec, novalucid etc.
  5. Monitorering (skriv i akutjournal).
   • Temp, Puls, BT, Sat
   • Smärtutveckling. Bukstatus. Sondmängd. Timdiures.
   • EKG-uppkoppling.
  6. Planering (skriv i akutjournal). Förnyat status. Nya prover. Planerade undersökningar. OP-anmäld.
  7. Pappersarbete. Rapportera bakjour. Rapportera avd. Diktera journal. Diagnos om slutanteckning.