Amenorré / Kvinnlig hypogonadism

okt 29th, 2009 | Filed under Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom, Symptom

Konsekvensen av kvinnlig hypogonadism är störda menstruationer. Anovulation kan förutom amenorré resultera i oligomenorré, vilket definieras som menstruationsintervall mellan 35 dagar och tre månader, därefter används begreppet amenorré. Utredningen av oligo- och amenorré (> 6 månader utan menstruationen som tidigare förekommit normalt) är densamma. Primär amenorré definieras som utebliven menarche vid ålder >16 år (14 utan könskarakteristika). Under de första 5 åren efter menarche är inte sällan menstruationerna oregelbundna med anovulatoriska cykler.

 

Etiologi

 

Hypotalamus (vanlig)

 • Stress
 • Viktnedgång
 • Träning
 • (Tumör)

Hypofys

 • Adenom inkl prolaktinom (vanlig)
 • Craniopharyngom
 • Kallmans syndrom (GnRH-brist + anosmi)
 • Empty sella syndome
 • Sheehans syndrom
 • (obstretrisk hemorraghi)

Ovariell insufficiens

Uterus

 • Aschermans syndrom (intrauterina adhesioner)
 • Hymen imperforatus
 • Androgenokänslighetssyndromet (testikulär feminisering, XY)
 • Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome (Müllersk agenesis, vaginal- och livmoderagenesis, XX)

Anovulation

 • PCOS
 • CAH
 • Cushing
 • Tyreoideasjukdomar (vanlig)
 • Androgenutsöndrande tumör

 

Utredning

 

En utförlig blödningsanamnes är ytterst viktig. Socialt, Pubertet, Graviditeter, P-medel, Vikt, Träning, Skalltrauma, Mediciner

Klinisk us: Könskarakteristika, Hud, Behåring, Gyn us

Biokemisk utredning rekommenderas efter 6 månader. U-HCG, thyrstatus, Prolaktin. LH, FSH, Östradiol, SHBG.

Överväg remiss till specialist för gestagentest och vidare utredning

 

Differentialdiagnostik

 

Vid stegrade gonadotropiner och lågt östrogen är orsaken ovariell dysfunktion. Om kvinnan är > 50 år gammal är orsaken klimakteriet. Vid hypergonadotrop hypogonadism och ålder < 40 år kallas tillståndet prematur ovariell insufficiens och bör utredas och hanteras enligt separat PM.

Låga gonadotropiner kan bero på hypotyreos, prolaktinom, hypofyssjukdom med mera. Låga gonadotropiner ses också vid hypotalam hämning.

 

Följande uppställning (1) kan användas för att bringa struktur i din utredning och differentialdiagnostik:

 

amenorre

 

Behandling

 

Se PM för östrogenbehandling.

 

Referenser

 

 1. Greenspans basic and Clinical endocrinology, 9:th ed. p 436.