Nedstämdhet

okt 30th, 2009 | Filed under Affektiva syndrom, Psykiatri, Psykiatriska symptom, Symptom

Anamnes

Låt patienten förklara hur det känns och varför hon söker.

Hur länge? Successivt ökande?

Varför? Utlösande? Socialt? Arbete / hemma? Har andra på jobbet problem? Sorgereaktion?

Tidigare episoder? Episoder med upprymdhet?

Hereditet för depression?

Tidigare sjukdomar? Läkemedel?

Rökning? Alkohol? Missbruk?

MADRS

Egentlig depression

NedstämdhetIntresse / Glädje ViktnedgångSömnstörningSvaghetskänsla / EnergibristTanke / Koncentr / Beslutsamhet Värdelöshet / SkuldkänslorDödstankar / Självmordsstegen

Melankoli

Oförmåga till lust / glädje. Oförmåga att reagera på pos stimuli Betydande viktförlust / aptitlöshetVärst på morgonen.Tidigt uppvaknandeDistinkt kvalitet av sorgsenhet Överdrivn / obefogade skuldkänslor

Utmattningssyndrom / Utmattningsdepression / Maladaptiv stressreaktion

Påtaglig brist på psykisk energi

 • Minskad företagsamhet
 • Minskad uthållighet
 • Förlängd återhämtningstid
SömnstörningSvaghet / UttröttbarhetKoncentr / Minnesstörning Hantera krav / TidspressLabilitet / IrritabilitetFysiska symptom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status

Psykstatus          Psykomotisk agitation / hämning (medrörelser vid gång, mimik). Suicidnivå.

AT        Avmagring. Kompansation.

Rutinstatus         Cor, Pulm, BT, Buk

Neurolstat

Kemlab

Hb, SR, Elstatus, Leverstatus, (CDT?)

TSH, P-glu, Ca, (PTH?)

Kobalaminer

Bedömning

 Depression

 • Missbrukar sällan kaffe
 • Ingen utlösande faktor?
 • Långvariga problem
 • Nedstämd

Utbrändhet

 • Kaffe, alkohol, tobakStress på jobbet (> 6 mån)
 • Långvariga problem
 • Irriterad, rastlös, cynisk

 Krisreaktion

 • Enutlösande händelse
 • Akuta besvär
 • Ledsen
 
 

 

Diffdiagnoser

 • Egentlig depression
 • Melankoli
 • Krisreaktion
 • Utbrändhet
 • Ångestsyndrom
 • Somatisk sjukdom
  • Thyroideasjukdom
  • Diabetes
  • Hyperparathyroidism
  • Alkoholism, drogmissbruk
  • Kobalaminbrist
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • KOL
  • Parkinsson / Wilson / Pancreascancer

Källa: Praktisk medicin 2004