Dissociation

Störning av de normalt integrerade funktionerna medvetande, minne, identitet och perception. Dissociation kan beskriva (1) en psykologisk mekanism, (2) en personlighetsegenskap, (3) en akut reaktion på trauma eller (4) persisterande symptom efter trauma.

Störningen kan vara primär (ovanligt) eller sekundär till annan psykiatrisk störning eller intoxikation.