Dissociativ identitetstörning

Ovanligt. Två eller flera åtskilda identiteter existerar sida vid sida. Dessa identiteter tar omväxlande kontroll över personens beteende. De två identiteterna är vanligen omedvetna om varandras existens.

Comments are closed.