Depersonalisationssyndrom

Obehaglig upplevelse av att känna sig avskild från de egna tankarna, den egna kroppen och/eller omgivningen.

 

Diff.diagnos      

EP, schizofreni, depression, obsession, konversion, annan dissociation, ångest

 

Behandling       

Behandla ev bakomliggande störning

Anxiolytika verkar på kort sikt (risk för beroende)

SSRI kan ha ev. effekt

I övrigt finns ingen behandling

Comments are closed.