Akut psykos

okt 30th, 2009 | Filed under Psykiatriska symptom, Psykotiska syndrom, Symptom

I akutsituationen måste man skilja mellan Drogutlöst psykos, abstinenshallucinos, psykotiska affektiva syndrom, psykogen psykos, psykos vid schizofreni och övriga psykotiska syndrom (CNS-påverkan, EP, mf) p.g.a. att behandlingen är olika för dessa tillstånd. Detta är i allmänhet inläggningsfall.

 

Utredning          

Prata med anhörig

Uteslut drogpåverkan (prover, anamnes, stickmärken)

 

Behandling       

Drogutlöst psykos (centralstimulantia, LSD, fencyklidin, aldrig cannabis – reell schizofreni)

 1. Inläggning
 2. Avvakta (spontanförbättring), mat och dryck
 3. Vid ångest – Stesolid® 10 mg varje timme tills lugn, max 30-40 mg)
 4. Vid fortsatt lidande – Haldol® 3-5 mg var annan timme tills lugn alt. Hibernal® 50-100 mg var annan timme tills lugn

 

Psykos p.g.a. schizofreni

 1. Inläggning
 2. Vinn förtroende
 3. Förstahands val: Bensodiazepiner
  • T.ex. diazepam (Stesolid®) upp till 40-50mg per dygn
  • Atl. Klonazepam (Iktorivil®
  • Ev tillägg av klometiazol (Heminevrin®) alt alimemazin (Theralen®)
 4. Vid mindre svåra tillstånd trappas atypisk neuroleptika in (avvakta 3 d vid nyinsjuknande)
  • risperidon (Risperdal®) trappas in, startdos 1-2 mg.
  • Olanzapin (Zyprexa®) trappas in
 5. Vid stormanade psykoser ges neuroleptika (avvakta 3 d vid nyinsjuknande)
  • Inj. Haloperidol (Haldol®) 5-10 mg im el iv
  • Inj zuklopentixol (Cisordinol) 5-10 mg
  • Inj zuklopentixol (Cisordinol-Acutard®) 50-150 mg im
 6. Vid kataton stupor
  • Bensodiazepiner
  • Ev. ECT

 

Psykogen psykos

 1. Inläggning
 2. Bensodiazepin i hög dos
 3. Ev. Zyprexa® 25 mg x 2

                            

Post partum psykos (inom 6 v efter partus)

 1. Inläggning
 2. Fortsätt amning om möjligt
 3. ECT

 

Affektiv psykos

Manisk

 1. Inläggning
 2. ECT + litium
 3. Litium
 4. Haldol®
 5. Kortverkande bensodiazepiner vid svår ångest (dock ej i direkt samband med ECT)

 

Depressiv

 1. Inläggning
 2. ECT + antidepressiv (+ litiumskydd vid manodepressivitet)
 3. Antidepressiva
 4. Kortverkande bensodiazepiner vid svår ångest (dock ej i direkt samband med ECT)