Konversionssyndrom

30% av primärvårdspatienterna har något somatoformt syndrom

 

Kallades tidigare hysteriska symptom. Är nu mycket ovanliga i västvärlden.

 

Etiologi              

 • Psykodynamiska teorier
 • Kulturella förklaringar
 • Sociala faktorer
 • Neuropsykologiska och neurofysiologiska mekanismer

 

Symptom           

DSM-IV delar in symptomen i fyra subgrupper:

 • Motoriska symptom eller bortfall (t.ex. koordinationsrubbning, balansstörning, paralys, svaghet, sväljningssvårigheter, afoni, urinretention)
 • Sensoriska symptom eller bortfall (t.ex. känselbortfall, dubbelseende, blindhet, dövhet, hallucinationer)
 • Epilepsilika anfall eller konvulsioner
 • Blandad presentation (symptom från flera än en av grupperna ovan)

 

Generellt gäller för symptomen att de:

 • inte kan härledas från fysiologiska eller patofysiologiska mekanismer
 • är suggererbara och kan variera i förhållande till omgivningens kommentarer och handlingar
 • präglas av ”la belle indifference” (emotionell indifferens)
 • ofta genererar sekundärvinst

 

Utredning          

 • Medicinsk och psykiatrisk anamnes
 • Uteslut somatik

 

Behandling       

 • Ge övertygande besked om att patienten har drabbats av en akut övergående störning som inte kan kopplas till underliggande medicinska problem.
 • Undvik förstärkning av symptomen
 • Erbjud behandling för ev. psykiatriska besvär och sociala stödinsatser.

Comments are closed.