Hypersomni

Kan vara primär (narkolepsi, sömnapné, Kleine-Levins dvs hypotalamusstörning) eller sekundär (vid somatisksjukdom, psykisk störning, droger)

Somatiska orsaker kan vara t.ex. epilepsi, hjärtsvikt, hypotoni, hypotyreos eller hypoglykemi.

Extrem övervikt kan ge hyperkapni och somnulens (Pickwicksyndromet).

Symptomen ska inte kunna förklaras av dålig nattsömn och skall ha varat i minst 1 månad

 

Utredning          

  • Anamnes
  • Toxikologiska prover (lita inte på patientens uppgifter)
  • Polysomnograf  (EEG, ögonrörelser, tonus, EKG, andning, sat%) – krävs i 10% av fallen

Comments are closed.