Narkolepsi

Prevalens: <0,1%. Debuterar i sena tonåren med livslång duration. Kan ses som en dissociation av sömnen där paralys och drömmar förekommer utan medvetandesänkning.

 

Patofysiologi    

Brist på orexin (hypocretin) som reglerar vakenheten

 

Symptom           

 • Sömnattacker (obligata)
 • Kataplexi (90%, plötslig bilateral tonusförlust i tvärstrimmig muskulatur, f.f.a. vid starka affekt)
 • Paralys (33%, ångestladdad förlamning i REM-sömn vid insomnande el uppvaknande)
 • Hypnagoga hallucinationer (33%, livliga hallucinationer ofta i samband med paralys)
 • Mardrömmar
 • Sönderhackad sömn
 • Ambulatorisk automatism
 • Paranoid psykos

 

Sömnkurvan (EEG) visar typiskt omedelbar övergång från vakenhet till REM-sömn.

 

Behandling       

 • Koffein 100-300 mg / d (lindriga fall)
 • Modafinil (Modiodal®), förbättrar vakenheten genom att potentiera adrenerg cerabral aktivitet
 • Antideppressiva (särskilt klomipramin och MAO-hämmare) hjälper genom REM-suppression

Comments are closed.