Insomni

 

Total sömnlöshet under flera nätter är ovanligt men förekommer vid bl.a. delirium tremens, schizofreni och mani. Vanligare är större eller mindre brist på sömn, hyposomni (prevalens 5-20%, varav 1-5% har kronisk primär insomni). Sömnstörningar ökar med stigande ålder, är vanligare hos kvinnor, är den fjärde vanligaste kontaktorsaken inom primärvården och är den vanligaste orsaken till receptförskrivning.

 

Symptom           

 • Insomningsbesvär,d.v.s. >30 min latens (80% av alla sömnstör., beror ofta på ångest el smärta)
 • Fragmenterad sömn (beror på svår ångest, smärta, psykotiska tillstånd, hjärnskador)
 • Tidigt uppvaknande (beror oftast på depression)

 

Anamnes

 • Sömntimmar per dygn (6-9h är normalt)?
 • Påverkan av vardagen, dagtrötthet?
 • Insomningsbesvär, fragmenterad sömn eller tidigt uppvaknande?
 • Tillfälligt eller kroniskt (eller risk för att bli det).
 • Sömndagbok (se nedan)
 • Sömneffektivitet = (Tot sömntid x 1000) / Tid i sängen = Normalt >85%
 • Primär el sekundär

 

Orsaker till sekundär insomni

 • Yttre faktorer                                  
  • Ljus, ljud, temp, luft, ventilation, lukt, miljöombyte, resor
 • Livsstil                                                
  • Skiftarbete, kaffe, alko, rökning, TV, inaktivitet
 • Situationsstress                              
  • Jet-lag, bekymmer, sjukhusvistelse, livskris
 • Psykiska orsaker                             
  • Anspänning, oro, depression, mani, psykos, konfusion, demens
 • Läkemedel                                        
  • Efedrin, adrenargika, teofyllamin, b2-agonist, tyroxin, Kortison, diuretika, etablockare, SSRI, benzo (rebound), L-dopa
 • Somatiska                                       
  • Smärta, Hyper-/hypotyreos, graviditet, klimakterie, nykturi, inkontinens, törst, hunger, GI-besvär, klåda, restless leg, dyspné, hosta, astma, sömnapné, hjärtklappning, feber, nattliga svettingar, bruxism, patinsonism, narcolepsi.

 

Status                

 • Psyk
 • Neuro

 

Fyslab                

Polysomnograf  (EEG, ögonrörelser, tonus, EKG, andning, sat%) – ffa vid sömnapné

Behandling       

 1. Behandla ev orsak
 2. Icke-farmakologisk behandling
  1. Sömhygien
   • Regelbunden dygnsrytm (samma tider varje dag)
   • Inte för lite – inte för mycket – inte för ofta (max 2 sömnperioder / d)
   • Fysisk aktivitet (men inte för sent på kvällen)
   • Gradvis nedvarvning inför sänggående
   • Lätt kvällsmål men ej kaffe, te el Coca-Cola inom 6 h innan sänggående
   • Försiktig med alkohol
   • Lär dig en avslappningsteknik
   • Sex främjar, sexuell frustration stör, nattsömnen
   • Mörkt sovrum med lagom temperatur
   • Ta bort klockor vid sängen
  2. Stimuluskontroll (mest effektiva icke-farmakologiska metoden, även långsiktigt)
   • Gå till sängs endast vid sömnighet
   • Endast sömn och sex i sängen
   • Om pat inte kan sova måste han stiga upp
   • Stig upp vid samma tidpunkt varje dag
   • Sov inte under dagen
   • OBS: kan ge initial försämring
   • Kräver 5-6 konsultationer med 1-2 v mellanrum
  3. Sömnrestriktion (successiv anpassning av tiden i sängen till sömntiden)
   • Om den beräknade sömnlängden per natt är 5,5h, begränsas sängtiden till 5,5 h
   • Sängtiden justeras sedan beroende på sömneffektivitet.
   • Vid sömneffektivitet >80% ökas sängtiden med 15 min
   • Vid sömneffektivitet <80% minskas sängtiden med 15 min, el ingen förändring
   • Tiden i sängen bör inte understiga 5 h oavsett egentlig sovtid
   • OBS: kan ge initial försämring
   • Kräver 5-6 konsultationer med 1-2 v mellanrum
  4. Ljusbehandling (ges i Norge)
   • Ljusbeh före sänggående gör att man sover längre på morgonen
   • Ljusbeh efter uppvaknande gör att man vaknar tidigare påföljande dag
  5. Sömnmedel
   • Använd bensodiazepiner eller helst zopiklon (Imovane®) alt. zolpidem (Stilnoct®) alt zaleplon (Sonata®) (kortare halveringstid än bensodiazepiner)
   • Ge alltid återbesök för behandlingskontroll
   • Vid missbruk: prometazin (Lergigan® 25-50 mg), propiomazin (Propavan® 25-50 mg)
   • Bör endast ges när sömnhygieniska åtgärden inte fungerar
   • Första förskrivningen begränsas till 4-8 v varefter nedtrappning sker under 1-2 v
   • Lägsta rekommenderade dos till att börja med
   • Vid kroniska besvär omprövas behandlingsindikationen minst en gång / år
   • Melatonin kan ges 12 h efter morgonens första ljusexponering för att normalisera dygnsrytmen

Comments are closed.