Parasomni

okt 30th, 2009 | Filed under Psykiatri, Sömnstörningar

Mardrömmar

Behandlas med psykoterapi

 

Nattskräck (pavor nocturnus)

Episoder av ångest under sömnen som manifesterar sig i form av skrik och motorisk oro. Pat har amnesi för episoden.

Remiss till psykiatri

 

Somnambulism (sömngång)

Förse dörrar och fönster med lås el spärrar

Led sömngångaren varsamt tillbaka till sängen

Remiss till psykiatri