Dysfagi

dec 6th, 2009 | Filed under GI-symptom, Kirurgiska symptom

Handläggning

Anamnes

Var? Duration? Upphakningstendens?

Intermittent? Konstant?

Sura uppstötningar, halsbränna, bröstsmärta?

Viktnedgång?

Hemoptys, hematemes?

Luftvägssymptom?

Talrubbningar? Heshet?

Tidigare: Reflux? CNS-sjd? ÖNH-sjd?

Med? ÖK?

Alkohol, rökning?

Status

AT (Avmagring?)

Lgl / Thyroidea

Cor / Halskärl / Pulm / BT / Buk

MoS (Candida?)

Larynx

Epifarynx

Munbottenpalp

Kemlab

Hb, V, CRP, elstat, leverstat.

Nutritionsstatus: albumin, prealbumin.

Fyslab

Kontrast-rtg; Cineradiografisk US (hypopharynx/esofagus)

OGD

Tryckmätning, manometri; 24 h pH-mätning

CT; MR; UL


Diffdiagnoser

GERD / Reflux

 • Barrets esofagus
 • Striktur

Divertiklar

 • Zenkers divertikel

Motorikrubbningar

 • Akalasia cardiae
 • Diffus esofagusspasm
 • Sekundära motorikrubbningar

CNS-sjd

Kollagneoser

Myopatier

Diabetes

Trauma

 • Främmande kropp
 • Lut- syraskador, läkemedelsskador è striktur

Tumörer

 • Striktur
 • Esofaguscancer
 • Kaposis sarkom
 • Hypofarynxcancer

Candida / MoS-sjukdom

Plummer-Vinsons sdr

Esofagusvaricer