Dysmenorré

dec 6th, 2009 | Filed under Gynekologiska symptom, Kirurgiska symptom

Det vanligaste gynekologiska symptomet.

 1. Primär dysmenorré

–        Menstruationssmärtor utan organisk sjukdom

–        Debuterar något år efter menarche då ovulation sker mer frekvent

–        Den ökade prostaglandinproduktionen i endometriet ger en ökad kontraktilitet i livmodern, vilket sannolikt orsakar en viss ischemi. Höga vasopressinnivåer har påvisats vid menstruationens början och möjligtvis är det vasopressinnivåerna som primärt inducerar de smärtsamma kontraktionerna och därefter en sekundär prostaglandinsyntes.

 1. Sekundär dysmenorré

–        Orsakad av organisk sjukdom

–        Debuterar flera år efter menarche

–        Vanliga orsaker:

Spiral / Endometrios / Adenomyos / Myom / Genital infektion / Ovarialcysta / Post salpingit / Ovarialtumör

Symtom:

 1. Smärta

–        debuterar vid tiden för förväntad menstruation

–        duration: 1-2 dygn

–        krampliknande och molande

–        kan ibland stråla ut mot ryggen eller ned mot låren

–        förbättras efter första barnet

 1. Illamående
 2. Diarré
 3. Huvudvärk

Utredning:

Remittera till specialistkompetent läkare inom gynekologi och obstetrik. Hos kvinnor som ej blir smärtfria på behandling bör utredning av organisk förklaring till smärtorna göras.

 1. Anamnes

–        infertilitet, djup dyspareuni, tidigare salpingit, p-medel – spiral.

 1. Allmän undersökning
 2. Gynundersökning

–        ej om flickan är virgo

 1. Ultraljud
 2. Rektalundersökning

–        om ej gyn-us el. ulj-us för att utesluta uppenbar patologi

 1. Laparoskopi

Behandling:

Primär dysmenorré

 1. Om kvinnan samtidigt önskar p-piller som antikonception är detta ett utmärkt förstahandsval
 2. Prostaglandinsynteshämmare är förstahandsvalet när preventivmedelsbehov inte föreligger.

–        Ketoprofen (kapsel Orudis® Retard 200 mg 1×1)

–        COX-2-hämmare (tabl Bextra® 40mg 1×1)

–        Naproxen (Tablett Naproxen® 250-500 mg vid behov max. 1250 mg/dygn vid behandlingstid upp till 3 dygn, max 1000 mg/dygn vid långtidsbehandling)

 1. Kirurgi

–        Mekanisk dilatation av cervix

–        Presacral neurektomi

Sekundär dysmenorré

Behandling beror på etiologin

Vidare handläggning: Snar uppföljning för att bedöma behandlingseffekt.