Utveckling

dec 11th, 2009 | Filed under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling

 Skilj försenad utveckling fån patologiska fynd.

  1. Tonus. Inital slapphet kan övergå i spasticitet.
  2. Symmetri.

 

0-2 mån               Föräldrar svarar på barnets skrik. Viktigt att föräldrarna lär sig tolka barnets signaler vilket tar c:a 2  v. Var lyhörd för anknytningsstörning.

2-3 mån               Barnet är en egen individ.

3-9 mån               Barnet förstår sammanhang.