Dålig viktuppgång. Failure to thrive.

dec 11th, 2009 | Filed under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling

Orsaker

 1. Malabsorbtion
  1. Celiaki (Kräver exposition för gluten). Komjölksallergi. IBD.
  2. GERD.
  3. Maldigestion. Malabsorbtion. Pancreasinsufficiens. Cystisk fibros.
 2. Otillräckligt matintag. Vanligt under amning. Väg före och efter amning (100-150g). Tillmata med modersmjölksersättning.
 3. Kronisk sjukdom
  1. Astma. Hjärtfel. Hyperthyreos.
  2. Immunbrist. Upprepade infektioner.
  3. Genetiskt syndrom.
 4. Intrauterin tillväxthämning.
 5. Prematur. Korrigera för detta. De som inte gör catch-up bör remitteras.
 6. Non-organic failure to thrive.

 

Utredning

 1. Anamnes.
  1. Uppfödning? Matintag? Aptit?
  2. Functiones naturales? Illalukande, lös avföring? Kräkningar?
  3. Trötthet? Andfåddhet? Hosta? Upprepade infektioner? Smakar salt?
  4. Tidigare anamnes. Kontroller? Utveckling? Hereditet?
  5. Psykosocial miljö.
 2. Status
  1. AT. Blek? Vanvårdat? Syndromutseende? Kroppskonstitution, tecken på avmagring (trumma som buk, smala ben)? Temp.
  2. Rutinstatus. Kronisk sjukdom?
 3. Kemlab
  1. Hb, V, CRP. S-Fe, TIBC, S-ferritin. Krea. Elstatus. Thyroideastatus.
  2. Kymotrypsin och fettglobuli i feces.
  3. Celiakiantikroppar (gliadin, endomysium, tot-IgA).
  4. Kromosomanalys?
 4. Fyslab
  1. Tunntarmsbiopsi?
  2. Svett-test?
  3. UKG?

 

Handläggning

 

Maximal viktdiviation i SD score förenligt med normal viktökning

Äldersintervall Per 3 mån Per 6 mån Per 12 mån
3-6 mån

6-9 mån

9-12 mån

-1,2 SD

-1,0 SD

-0,75 SD

   
12-18 mån

18-24 mån

  -1 SD

-0,75 SD

 
2-4 år

4-7 år

    -0,75 SD

-0,5 SD

 

 1. Skäl till oro (gödsla med barnläkarremiss) finns om
  1. Viktdeviation enligt tabellen ovan.
  2. Vikt eller längt ligger under –2-3 SD.
  3. Barnets vikt eller längd minskar med 2 kanaler.
 2. Efterforska bakoliggande orsak enligt ovan.
 3. Om man inte finner någon organisk orsak kan det handla om non-organic failure to thrive. Inläggning är då en del av utredning.