Övervikt

dec 11th, 2009 | Filed under Barnmedicin, Tillväxt och utveckling

< 3 år finns ingen övervikt. Från 4 år börjar vikten bli viktig.

Mellan 6 och 9 år är barnfetman viktigare än hereditet för vuxenfetma.

 

Utredning

  1. Vid misstanke bör BMI plottas in på isoBMI-kurva och följas.
  2. Ta BT, kontrollera könskaraktäristika, notera acanthosis nigrans.
  3. fP-glukos. Leverstatus. TSH.

 

Förändra kost- och motionsvanor genom information.

Remittera om barnet är i riskzonen.