Diarre, kronisk – Barn

dec 18th, 2009 | Filed under Barngastroenterologi, Barnmedicin, Symptom, Symptom barn

Orsaker 

 1. Fysiologisk. Ammande barn kan ha mycket skum avföring utan att det betyder någonting. Avföringen kan komma efter varje mål men kan också dröja en vecka.
 2. Kronisk ospecifik diarré. Toddler diarré. Vanligt. Osmälta matbitar i avföringen. För lite fett och för mycket fibrer. Ändra kosten. Går över vid 3-4 års ålder.
 3. Celiaki. Komjölksallergi (såväl IgE medierad som inte).
 4. Giardiasis. Annan infektion.
 5. Cystisk fibros. Pancreasinsufficiens.
 6. Obstipation med enkopres. Colon irritabele.
 7. Laktosintollerans. IBD. Kommer i äldre åldrar.

 

Utredning

 1. Anamnes
  1. Diarrén. När kom den? Blod (strimmor är vanliga pga mekaniskt påfrestande)? Sprutande?
  2. Andra symptom. Kräkningar? Trötthet?
  3. Matning? Gluten? Relation till mat, mjölk? Urin? Aptit? Tillväxt?
  4. Etiologisk anamnes. Omgivningen? Utomlands? Ätit konstigt (just introducerat gluten?)?
  5. Tidigare episoder, förlopp.
  6. Tidigare sjukdomar. Graviditet? Partus? BVC-kontroller?
  7. Hereditet?
 2. Status        
  1. AT. Avmagring viktigt. Subnormal utveckling. 
  2. Cor / Pulm / BT
  3. ÖNH
  4. Buk / PR
 3. Kemlab
  1. Hb, V, CRP, Na, K, krea.
  2. Syra-bas.
  3. U-sticka.
  4. F-odling (tas ofta inte om inte speciella orsaker) / PCR / Virusisolering.

 

Handläggning

 1. Fynd som indikerar behov av utredning
  1. Kronisk diarré de första levnadsmånaderna.
  2. Subnormal tillväxttakt.
  3. Malabsobtionsstatus. Utvecklingsförsening. Patologiska fynd i status.
  4. Buksmärtor. Kräkningar.
  5. Kittfärgad avföring. Förekomst av fett, slem eller blod.
  6. Vattentunn, urinliknande avföring.
 2. Efterforska och behandla om möjligt bakomliggande orsak.
 3. Behandla symptomatisk
  1. Ändra mat och motion. Mer fibrer.