Lower urinary tract symptoms (LUTS)

feb 13th, 2010 | Filed under Kirurgiska symptom, Symptom, Urologiska symptom

Centrala nervsystemet har ett primitivt sätt att hantera afferent information från urinvägarna och dess omedelbara omgivningar. Det är viktigt att komma ihåg att nästan alla sjukdomar som påverkar urinblåsan kan ge upphov till samma symtomatologi (LUTS).

Symtom:
Lagringssymtom (irritativa besvär) Tömningssymtom (obstruktiva besvär)
Ökad miktionsfrekvens

Ökat antal miktioner nattetid

Trängningar

Startsvårigheter

Svag stråle

Trängningar

Känsla av dålig tömning

Efterdropp

Totalretention

Differentialdiagnostik: (Det lönar sig inte att dela in patienter utifrån lagrings- respektive tömningssymtom)

Män Kvinnor
 1. Benign prostata hyperplasi (BPH)
 2. Prostatacancer (rektalpalpation? PSA?)
 3. UVI (urinsticka?)
 4. Blåscancer (hematuri?)
 5. Neurogen blåsrubbning (efter stroke eller pga Parkinson, MS, diabetes eller annan neurologisk sjukdom)
 6. Medicinering (diuretika)
 7. Distal uretärsten
 8. Prostatit
 9. Interstitiell cystit (kronisk inflammatorisk sjukdom med smärtsamma urinträngningar utan känd genes, ovanlig hos män)
 10. Uretrastriktur
 1. UVI (normal urinsticka?)
 2. Blåscancer (hematuri?)
 3. Trängningsinkontinens med okänd etiologi eller beroende på neurogen blåsrubbning (efter stroke eller pga Parkinson, MS, diabetes eller annan neurologisk sjukdom)
 4. Blandinkontinens, (trängningsinkontinens och stressinkontinens)
 5. Medicinering (diuretika)
 6. Distal uretärsten
 7. Uretrit
 8. Interstitiell cystit. (Kronisk inflammatorisk sjukdom utan känd genes. Relativt vanlig hos kvinnor med smärtsamma urinträngningar)

Utredning:

Män Kvinnor
 1. Anamnes
 • Miktionsschema (antal miktioner och urinmängder)
 • Hereditetsanamnes
 • Urinsticka (patienter med makroskopisk hematuri skall remitteras till urolog)
 • Urinodling
 • PSA (alla män med mer än 10 års förväntad livslängd eller vid misstanke om prostatacancer)
 • Kreatinin (patienter med högt s-kreatinin skall remitteras till urolog för bedömning)
 • Tidsmiktion (>12 sek för första decilitern indikerar patologi)
 • Födesmätning (<10 ml/s indikerar patologi)
 • Hemflödesmätning (ej etablerat)
 • Miktionsschema (antal miktioner, urinmängd samt ev. läckage)
 • Urinsticka (patienter med makroskopisk hematuri skall remitteras till urolog)
 • Kreatinin (patienter med högt s-kreatinin skall remitteras till urolog för bedömning)
 1. Rektalpalpation (Prostatas storlek, cancersuspekta områden och ömhet)
 2. Bladder scan
 3. Lab.
 1. Minst en av följande:
 1. TRUL (TransRektalt UltraLjud)
 2. Urografi (Vid misstanke om distal uretärsten)
 3. Cystoskopi (om ej bakomliggande orsak till patientens LUTS kan fastställas)
 1. Anamnes
 1. Gynekologisk undersökning
 2. Lab.
 1. Urografi (Vid misstanke om distal uretärsten)
 2. Cystoskopi (om ej bakomliggande orsak till patientens LUTS kan fastställas)