Urinvägsinfektion, pyelonefrit och urosepsis hos barn

mar 15th, 2011 | Filed under Barnmedicin, Barnnefrologi

 

Detta PM behandlar UVI hos barn. Separata PM finns för UVI hos kvinnor och män.

 

Symptom          

 

 • Frekventa tömningar.
 • Dysuri (sveda, smärta)
 • Trängningar
 • Tömningssvårigheter
 • Ingen dunkömhet över njurloger. Ev ömhet över blåsan. Ev hematuri

 

Utredning

 

Temp (<38, annars febril UVI, se PM för pyelonefrit)

CRP om pyelonefrit-misstanke, t.ex feber.

U-sticka. Ev sediment. Urinodling obligat.

Ev B-odling x 2.

Akut ultraljud vid riskfaktorer för missbildning såsom

 • Dåligt urinflöde
 • Resistens i buken
 • Sepsis/bakteriemi
 • Påverkat krea­
 • Dåligt terapisvar
 • Annat agens än E coli.

 

Diagnos

 

Klinik + U-sticka (pos för vita, röda, nitur. Neg test utesluter ej diagnosen)

Vid typiska symptom finns bakterier i 50-80 % av fallen där sticka är neg för leukocyter och nitur. Nitur har sensitivitet på 80 %. Fallgropar kring tolkning av urinsticka finns i separat PM.       

Behandling

 

Urinvägsinfektion

 • T Furadantin 1,5 mg/kg kroppsvikt, 1 x 2 (ej till pojkar) i 5 dagar
 • T Selexid 7 mg/kg kroppsvikt, 1 x 3 i 5 dagar
 • T Trimetoprim 3 mg/kg kroppsvikt, 1 x 2 i 3 dagar

Pyelonefrit eller urosepsis bör vårdas inneliggande

 • Trimetoprim-Sulfa med dosering enligt FASS
 • Cefadroxil med dosering enligt FASS

 

Uppföljning

 

Låg UVI

 • Remiss barnläkare för utredning vid: <6 mån, <3 år med riskfaktorer, recidiv.
 • MUCG kan bli aktuellt.

 

Hög UVI

Återbesök för utredningsplanering 4 v (barn < 3 år)

 • Minirintest
 • Urografi/Ultraljud
 • MUCG
 • Cystoskopi