Alkoholism

aug 25th, 2009 | Filed under Beroende, Psykiatri

Alkoholanamnes

Sekventiell och multidimensionell bedömning

Screening:

CAGE (Sensitivitet och Specificitet ca:80%)

Två eller fler jakande svar indikerar problem

Time Line Follow Back

Mer än en 50g per vecka indikerar problem

Cut down – Känt att du borde skära ner ditt drickande?

Annoyed – Förargad över någons kommentar rörande ditt drickande?

Guilt – Skuldmedveten över ditt drickande?

Eye-opener – Tagit återställare?

När drack du senast?

Hur mycket drack du då?

Hur mycket drack du förra veckan?

Hur mycket drack du veckan innan dess?

Är detta representativt?

Problembedömning:

Konsumtion

Symtom

Konsekvenser

När drack du första gången?

Röker du? När började du?

Hur ofta dricker du per vecka?

Hur mycket dricker du per gång?

Hur ofta dricker du dig berusad?

Hur många ”drinkar” krävs för berusning?

Dricker dina vänner mycket?

Tar du ”vita” veckor?

Varför dricker du?

Vad känner du när du dricker (eufori/avslappning)?

Under det senaste året:

Minnesluckor?

Återställare?

Funnit att du inte kunnat stoppa när du väl börjat dricka?

Medicinska:

Sociala:

Har du eller någon annan blivit skadad p.g.a. ditt drickande?

Övriga sjukdomar?

Förändrat stämningsläge?

Sömnproblem?

Har du låtit bli att göra något du skulle gjort p.g.a. drickande?

Ekonomi?

Arbetssituation?

Familj?

Kriminalitet?

Gram alkohol = vol% x volym (ml) / 100 x 0,8
1 glas vin = 10g alkohol, 1 flaska (33cl) starköl = 15g, 1 drink (3cl) = 10g
Riskkonsumtion: (risk för medicinska, psykiska och sociala skador)

>170 gram/vecka för män = 55 cl sprit, 14 glas vin

>110 gram/vecka för kvinnor = 35 cl sprit = 9 glas vin

Missbruk enligt DSM IV (ett eller flera) Beroende enligt ICD 10 (tre eller fler)
–        Drickandet leder till att individen inte kan fullfölja sina skyligheter (skola, arbete, hem)

–        Drickand i situationer som medför skaderisk

–        Upprepade kontakter med rättvisan p.g.a. drickandet

–        Fortsatt användning trots sociala problem

–        Starkt behov eller tvång att dricka

–        Svårigheter att kontrollera konsumtionen

–        Abstinenssymtom (ibland eller alltid)

–        Tolerans

–        Ointresse av andra saker

–        Fortsatt drickande trots skador

Personbedömning: (Aktuellt i vissa fall) Utförs i samråd med expertis inom:

Medicin

Psykiatri

Socionomi


Biokemiska markörer

Akut

Kronisk

Etanol – Utandningsluft

”alkometer”

Sjunker med 0,15 ‰/h

CDT

+ vid 60g/d i några veckor

Sensitivitet 50%-80%

Specificitet 90%

Etanol – Blod Sjunker med 0,15 ‰/h GGT

Låg spec. och sens.

Etanol – Urin Några timmars fördröjning ASAT/ALAT

Låg spec. och sens.

5-HTOL/5-HIAA Ett dygns fördröjning MCV

Låg spec. och sens.

Fosfatidyletanol (PEth) Upprepade intag >40 g etanol/dag, kan detekteras upp till 2 v efter upphörd överkonsumtion.

Sens. 99 %, spec. 100 %.


Alkoholism

Anamnes

Olyckor,

Hur mycket påverkar alkoholismen livet? Sociala problem? Borta från jobbet?

Riskarbete?

Hypertoni (10-30%) / Förmaksflimmer / Hjärtsvikt / Kardiomyopati / Gikt (50%) / Impotens / Sömnstörning
Alkoholanamnes. Karakärisera hur mycket patienen dricker.

Riskkonsumtion

M – 170 g/v = 12 folköl (50 cl) = 12 starköl (33 cl) = 3 vinare  (75 cl) = 12 snapsar (4cl)

K – 110 g/v = 9 folköl = 9 starköl = 2 vinare = 9 snapsar

Status

AT

Cor / Pulm

BT (diastoliskt!)

Buk, PR

Kemlab

Hb

Leverstatus, CDT (föreslå avhållsamhet och ta om prover om 2-4 veckor)

TPK, MCV, GT, Urat (alla påverkas de av alkohol)

Behandling

Motiverande samtalsterapi

  1. Bedömning av patientens beredskap till förändring (VAS)
  • Hur viktigt är det för dig att att ändra dina vanor? (motivering)
  • Hur säker är du på att kunna ändra dina vanor? (förmåga)
  1. Samtal som är anpassat till patientens förändringsberedskap
1. Ej beredd

Omedveten om behovet av förändring.

Information

Koppla symptom, labvärde etc till missbruk

Inga aktiva råd.

Be om tillstånd att ta upp frågan

Utforska vad patienten redan vet

Information med utgånspunkt vad pat vet

Kontrollera vad detta innebär för patienten

2. Osäker

Överväger förändring. Fördelar och nackdelar

Hjälpa patienten att inför sig själv klargöra fördelar och nackdelar med sluta / ej sluta

Ambivalenskorset.

Pos è Mindre bra è Sakna è Vinna.

3. Beredd

Redo för förändring. Börjar förbereda sig

Stödja pateintens egna ideer och alternativ

Ingjuta tro på sig själv

Ytterligare tips och råd

4. Handling

5. Bibehållande

6. Återfall

Genomförande av förädringen

Bibehållande av det nya beteendet

Återfall i det tidigare beteendet.

4 minuters samtal får 1 av 8 att dra ner på sitt drickandet (FRAMES)
Feedback Information om alkohol i relation till patientens besvär och symtom
Responsebility Patienten bör själv besluta sig för att minska sitt

drickande

Advice Man stödjer beslutet att minska eller avbryta drickandet
Menu Man skapar alternativa strategier för att minska

drickandet

Empathy Insatserna görs på ett varmt, reflekterande,

Empatiskt och förstående sätt

Self-efficacy (modet) Man uppmuntrar självtillit och optimism om

Framgång