Fisktuberkulos

Etiologi              Mykobakterium marinum. Smittar från fiskarna. Akvarie. Ibland kan fiskarna ha exofthalmus och ascites.

Klinik                 Drabbar akvarieägare som gjort rent utan handskar.

                             Kronisk fläck som progredierar sakta.

Diagnos              Biopsi + Odling. PCR finns.

Behandling       Tetracyklin dubbel dos 1 mån, därefter enkel dos 2 mån.

                             Ev excision.

                             Spontanläker på 2 år

Comments are closed.